A MUNKA VILÁGA

Cegléd és Térsége Vállalkozóinak Szervezete

Hír, program

A munka világa - Interjú Szeleczki Lászlóval

2016.12.07. 14:51 Rovat: Főoldal kiemelt
A munka világa - Interjú Szeleczki Lászlóval

A napokban rendezték meg városunkban a III. Dél-Pest Megyei Gazdasági Fórumot a Cegléd és Térsége Vállalkozóinak Szervezete (CEVASZ) és az önkormányzat közös rendezésében. A fórum kapcsán a szervezet elnökével, Szeleczki Lászlóval beszélgettem szakképzésről, a munka világáról és társadalmi szerepvállalásról.

 

(Portréfotó: Kisfaludi István)

Éppen egy esztendeje, hogy Ön a Cegléd és Térsége Vállalkozóinak Szervezetének (CEVASZ) elnöke. Kérem meséljen a megválasztásáról és a szervezethez való kapcsolatának a kezdetéről, valamint arról, hogyan lett a szervezet elnöke?

 

Ott kezdeném, hogy magam is vállalkozó vagyok, talán a városban az egyik legrégebbi. Akkor kezdtem el vállalkozni, amikor lehetett: 1989-ben léptem ki az állami vállalattól, ahol dolgoztam. Azokkal a vállalkozókkal, akik a kezdetek kezdetén jelen voltak ebben a világban, elég jól megismertük egymást és hamar rájöttünk: gyakorlatilag azonosak a problémák és a küldetések. Innen egyenesen adódott a helyzet, hogy mint alapító tagot beválasztottak. Ezt követően az ötletgazda felkért, hogy legyek én is alapító tag. Elődöm, Keszthelyi Ferenc 4 évig vállalta az elnöki pozíciót és ő váltani szeretett volna, mert a CEVASZ azért elég sok munkát ad nekünk. Az elnökségi tagok pedig egyhangú határozattal úgy döntöttek, hogy vállaljam én.

 

A munka világa - Interjú Szeleczki LászlóvalEgy kibővített elnökségi ülés, melyen együttműködési megállapodást írt alá a CEVASZ, az önkormányzat,

a Szolnoki Főiskola és a Ceglédi Városfejlesztési Kft.

 

A Cegléd és Térsége Vállalkozások Szövetségét (CEVASZ) 2012 őszén alapították a társadalom és szűkebb hazájuk közösségének ügyei iránt elkötelezett helyi vállalkozók. A CEVASZ-nak jelenleg 58 tagja van. A benne lévő vállalkozók, vállalkozások összesen 65 milliárd forintnyi árbevételt termelnek évente és 1600 főt foglalkoztatnak. A CEVASZ kiemelt céljai közé tartozik a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói ismeretek átadása, a térség munkaerő képzettségének a kor követelményeihez, a gazdasági  szereplők igényeihez való alakítása , különös tekintettel a munkaerő oktatására, képzésére. Fontosnak tartják a munkaerő piaci szereplők közötti kommunikáció és partnerség fejlesztését, a foglalkoztatási szint növelését a térségben, továbbá a térség kereskedelmi tevékenységeinek fejlesztése, üzleti kapcsolatainak továbbfejlesztése is kiemelt fontosságú. Céljuk Cegléd város és a térség önkormányzati szerveivel olyan munkakapcsolat kiépítése és működtetése, amelyben egymást segítő partnerekként biztosítják a gazdasági életet érintő információk és döntések kétoldalú átadását.

 

Azon túl, hogy a vállalkozók érdekeit szervezetbe tömörülve képviseli, mi a teendője a szervezet elnökének?

 

Az elnöki pozíció betöltésével működtetni kell a szervezetet, ismerni a stratégiát, illetve azokat elvégezni. Tekintettel arra, hogy a CEVASZ-nak nincsenek tisztségviselői az elnökön és a titkáron kívül, így gyakorlatilag az elnök a mindenes. És bár nálunk ugyan van rész munkaidőben titkár, de a tisztségviselők és a funkciók kijelölése most fog megtörténni, mert akkora munka és feldolgozott anyag van, amit az elnök és a titkár nem lesz képes segítség nélkül véghezvinni.

 

A munka világa - Interjú Szeleczki LászlóvalSajtótájékoztatón mutatták be a CEVASZ Artibus programot ez év márciusában

 

Megválasztása után milyen célokat, újításokat tűzött ki maga elé? Hogyan jellemezné a szervezet élén eltöltött elmúlt egy évét?

 

Könnyű volt a helyzet, mert nem nagyon kellett új célokat kitűzni magunk elé. Az elnökség és a tagság a kezdetekkor a célok meghatározásánál minden olyan szempontot figyelembe vett, ami ma is kitölti mindennapjainkat. Már akkor ők érezték, tudták hogy milyen feladatok várnak majd ránk, gyakorlatilag azokat a vonalakat visszük tovább. Ilyen például a "szakember kérdés", ezt egyértelműen megfogalmazták az oktatás és egyéb minőségi tekintetben. Akkoriban még nem volt konkrétan látható az a helyzet, ami most van, hogy nem csak minőségi, hanem mennyiségi kérdésről is szó van. Itt elsősorban a hiányra gondolok, hiszen a képzések vonatkozásában az utánpótlás nagyon nehéz kérdés. Erre épített programunk az Artibus nevet viseli. A következő része, ami meg volt fogalmazva az a kapcsolattartás, kapcsolatépítés és más szervezetekkel való kapcsolat, ezt egy kicsit újraértelmeztem - ez pedig a Ratio programunk. Annyiban bővítettem ki ezt a dolgot, hogy visszaléptem a magasztos és nagyságrendi kapcsolatépítésektől, mert a gyökerektől kell kezdenünk ezt. Vállalkozó vállalkozóval, tehát mindenképpen helyi szinten és egymást megismerve kell együtt dolgoznunk, ez az első. Onnan pedig lehet majd az egészet tovább építeni.

 

Kicsit beszéljünk érintőlegesen a programokról. Ismert, hogy a szakember hiány országos szinten is égető gond, hogyan látják a probléma orvoslásának lehetőségét?

 

Nagy dolgokkal indultunk neki annak, hogy az oktatást és szakmunkásképzést méltó helyére emeljük. Ám időközben felszínre került az a fajta problémakör, hogy nem itt kell kezdeni a dolgot, hiszen a szándékkal is problémák vannak. Az hogy nincsen szakember, az több összetevős egyenlet. Az egyik az - és amit mindenki hangoztat és TV-ben, rádióban -  hogy a szakmunkásképzés, maga a praktikumnak a megtanítása és a képzés milyenje ma valóban probléma, de van emellett más is. Mégpedig az, hogy tulajdonképpen egy szemléletbeli változás is történt. Ez ma a médiában úgy hangzik, hogy a munka becsülete, ám ennél sokkal több a dolog. Hiszen ez sokkal inkább szól a munka szükségességének a megismeréséről. Az, aki ma fizikai munkát végez, nem feltétlenül mai értelemben elfogadott társadalmi szinten van. A munkás és a munkával szerzett pénz presztízse nem olyan, mint kellene legyen - még ha kétszer annyi is könnyedén, mint akár egy diplomás emberé. Úgy vélem a szemlélettel van probléma.

 

A munka világa - Interjú Szeleczki LászlóvalSzeleczki László felszólal egy szakképzési fórumon

 

A szakképzés jelenlegi rendszere rövidtávon nem képes megoldani a vállalkozások munkaerő-problémáit Ezért dolgozta ki a Cegléd és Térsége Vállalkozóinak Szervezete (CEVASZ) az úgynevezett Artibus programot. Meg kell mutatni, hogy nem csak hogy szükség van a szakemberekre, de vissza is kell adni a szakmák becsületét - hangsúlyozza a szervezet. A CEVASZ információk átadásával, egyeztetések szervezésével, a képzési igények felmérésével, az oktatás koordinálásával, jó gyakorlatok bemutatásával tudná segíteni a régió vállalkozásait problémáik megoldásában. A CEVASZ oktatási programjának elsődleges célja a munkaerőhiány mérséklése, valamint a képzési programok szervezése. A szervezet második programja a Ratio nevet viseli.

 

Mennyire sikeresek a programok? Mennyire hatékony az együttműködés?

 

Az Artibus az egyszerűbb volt, mert azt már felvezette mindenki, hiszen ott probléma van amivel foglalkozni kell. És mindenki annyit foglalkozik vele amennyit hozzá tud tenni, vagy ahogy látja a dolgot. A Ratio még nem annyira tiszta, de a folyamat kialakulóban van. Ma úgy látjuk, hogy kapcsolatokat kell építeni egymás közt és a problémákat ki kell mondani. Merthogy mindenki ugyanabban a cipőben jár a vállalkozók között, szinte kivétel nélkül. Van akinek komolyabbak a problémái, van akinek kevésbé, de az érdek közös. A két program vonatkozásában úgy tűnik jelenleg, hogy a kettő végül összeér, mert egyik probléma hat a másikra és nem választhatók külön. Ismerjük annyira a problémaköröket eléggé ahhoz, hogy tudjunk elérhető távolságokon belül megoldásokat találni. Tulajdonképpen ez a cél, hogy azokra a kérdésekre, amik ma nyitottak, hátha tudunk iránymutatásokat adni. És ne feledjük el, hogy ez a vállalkozók közötti viszony. A következő lépés ezzel kapcsolatban a vállalkozó és munkavállalói réteg közötti kapcsolat kialakítása, megerősítése. Talán meglepetésre adhat okot, ám tény: a vállalkozás nem tudja honnan szerezhet embert, az ember pedig nem tudja, hogy lehet nem is biztos ki kellene a városból menni egy munkahelyért. Ezeket meg kell mutatni, mi pedig megpróbáljuk.

 

A munka világa - Interjú Szeleczki LászlóvalGépkocsi adományozása a rendőrségnek

 

A szervezet egyéb tevékenységet is folytat, elég ha arra gondolunk hogy többször is voltak részesei adományozásnak. Fontosnak tartják ezt a fajta társadalmi szerepvállalást?

 

Persze, ezek fontos dolgok, mert mindnek az eredménye visszahat ránk. Ebben a társadalomban, ebben a közegben élünk, ha valahol probléma van, vagy valahol jobban tud menni egy folyamat, az visszaszáll a mi fejünkre is. Abszolút fontosnak tartom.

 

Legutóbb idén nyáron volt látható az összefogás igazán szép példája. Cegléd Város Önkormányzata, a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány és a Cegléd és Térsége Vállalkozóinak Szervezete (CEVASZ) sikeres együttműködésének köszönhetően egy új Dacia Logan személygépkocsit vehetett át a Ceglédi Rendőrkapitányság állománya.

 

A munka világa - Interjú Szeleczki LászlóvalSzeleczki László köszönti a megjelenteket a III. Dél-Pest Megyei Gazdasági Fórumon.

 

Végezetül kérem beszéljen a gazdasági fórumról. Kik voltak az előadók és milyen témában szólaltak fel?

 

A hagyományosan megrendezésre kerülő Gazdasági Fórum céljai között szerepel a kapcsolatok kialakításának elősegítése, tájékozódás a magyar államháztartás állapotáról és lehetőségeiről, mezőgazdaságunk kilátásainak áttekintése és a gyakorlati tanácsok, tapasztalatok átadása a duális képzés területén. Fontos célja továbbá a pályázati, támogatási lehetőségek ismertetése. Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár "A hazai költségvetés és az általa jelentett lehetőségek Pest megye számára" címmel tartott előadást. Ő már hagyományosan felszólal a fórumainkon és mindig hoz magával valami meglepetést. Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár az agrárgazdaság aktuális kérdéseiről beszélt. Ez kiemelten fontos, hiszen nagy a tagság aránya a mezőgazdasági vállalkozókból, ők mindenképp kellett hogy kapjanak új információkat. Igazi kuriózumnak számított Prof. Dr. Ungvári László a Wildau-i Műszaki Alkalmazott Tudományok Egyetemének rektora előadása. Ő "A duális képzés tapasztalatai a gyakorlatban, Németországban" címmel szólalt fel. Magam pedig a CEVASZ térségbeli szerepéről beszéltem.

 

Bővebb információ: www.cevasz.hu

Szöveg és fotó: Szokolai Attila

Értékelés: 5/3

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Kapcsolat

Cím:

2700 Cegléd
Kossuth tér 1.

Telefon:

06-30/274 0461

E-mail: Kattintson ide!

Közvetlen üzenetküldés